محصولات

سنسور نشت یاب گاز تکین گاز

تکین گاز

سنسور نشت یاب گاز تکین گاز که طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان باید به گازهای قابل اشتعال مانند متان ، بوتان و پروپان و همچنین گاز مونوکسید کربن حساس بوده و دارای آلارم جهت هشدار نشت گاز و مونوکسید کربن باشد.استفاده از سنسور نشت گاز تکین گاز طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان برای ساختمان های عمومی و خاص الزامی است.

سنسور نشت یاب گاز یک مدار الکترونیکی بوده که داخل  آن یک سنسور نشت یاب گاز از نوع الکتروشیمیایی قرار دارد ودارای مدار فرمان بوده که در صورت تشخیص نشت گاز در محیط ضمن اعلام آلارم توانایی فرمان به شیر برقی جهت مسدود کردن مسیر لوله کشی گاز را دارد

سنسور های نشت یاب گاز طبق استاندارد باید به گاز های قابل اشتعال مانند متان ،بوتان،پروپان و همچنین گاز مونوکسید کربن حساس باشد برای این منظور در مدار سنسور نشت یاب گاز باید از سنسور های با مدل و مشخصات MQ9 که هم به گاز های قابل اشتعال و هم گاز مونوکسید کربن حساس می باشد استفاده گردد.

استفاده از سنسور های نشت یاب گاز برای تمامی مکان هایی که وسایل گاز سوز در آن قرار دارند توصیه میگردد و طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان برای ساختمان های عمومی و خاص الزامی است .

مهمترین نکته در انتخاب برند و مدل سنسور نشت یاب گاز مدل حسگر یا سنسور داخلی آن است که حتما باید MQ9 استفاده شده باشد و در صورت استفاده از سایر مدل ها بعنوان مثال مدل MQ4  و یا MQ5  و یا سایر مدل های مشابه این سنسورهای نشت یاب گاز فقط به گازهای قابل اشتعال حساس می باشند

ویژگی های سنسور نشت یاب گاز تکین گاز