محصولات

397db5

شیر حساس به زلزله تکین گاز

شیر حساس به زلزله تکین گاز در ابتدای مسیر لوله کشی گاز ساختمان قبل از کنتور گاز نصب می گردد ، شیر زلزله تکین گاز در زمان وقوع زلزله مسیر لوله کشی گاز را بصورت خودکار مسدود می کند تا از اتش سوزی های ناشی از تخریب سیستم لوله کشی گاز و نشت گاز بعد از زلزله جلوگیری کند و طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان در ساختمان های عمومی و خاص استفاده از شیر حساس به زلزله الزامی است

مهم ترین علت آتش سوزی بعد از وقوع زلزله، نشتی گاز می باشد.این شیر به امواج زلزله به صورت مکانیکی حساس می باشد و با مکانیسم مکانیکی باعث بسته شدن مسیر جریان گاز می گردد. مدل های مختلف این شیر در زیر آورده شده است.

ویژگی شیر حساس به زلزله تکین گــاز
  • نوع شیر: شیر قطع کن حساس به زلزله مکانیکی / ریست دستی
  • موقعیت نصب: عمودی ( جهت جریان گاز از پایین به بالا )
  • نوع اتصال: رزوه ای
  • مدل شیر: normally open
  • فشار کاری(حداکثر): 1Bar / 14.7 Psi
  • موارد استفاده: گاز شهری / گاز مایع / هوا