درباره شرکت

درباره تکــین گــاز

گروه صنعتی تکین گاز درراستای ارتقای سطح ایمنی دربحث گازرسانی ومبحث 17 مقررات ملی ساختمان وروند رشد استفاده ازگازشهری درکشورعزیزمان ایران درسال 1388 با بررسی و رایزنی با شرکت های معتبرفعال درزمینه صنعت گاز و تجهیزات ایمنی درکشورهای مختلف سرانجام درسال 1389 باتوجه به پتانسیل های موجود ازنظرکیفی، توان تولید، قیمت رقابتی وتاییدیه ها واستانداردهای لازم با شرکت FRS و TARGAZ ترکیه به نتایج مثبتی دست یافت ودرغالب نمایندگی انحصاری شرکت FRS و TARGAZ ترکیه درایران مشغول به فعالیت گردید وبا توجه به پتانسیل های شرکت FRS موفق به اخذ تاییدیه ها لازم ازشرکت ملی گازایران وموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی وسازمان آتش نشانی کشورگردیده سعی برآن دارد تابتوان گامی هرچند کوچک درراستای فرهنگ سازی وارتقاء سطح ایمنی دربحث گازرسانی برداشته باشد، به امیدروزی که دیگرشاهد مرگ ومیرناشی ازگازگرفتگی و حوادث ناشی اززلزله و آتش سوزی درکشورمان نباشیم.زمینه دیگر فعالیت این گروه صنعتی درخصوص تجهیزات ایستگاههای تقلیل فشار واندازه گیری گاز می باشد که با توجه به تاییدیه های لازم ازشرکت ملی گازایران درخصوص تامین این اقلام نیزاین گروه صنعتی مشغول به فعالیت است.محصولات ارائه شده:دارای تاییدیه از شرکت ملی گاز ایراندارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی کل کشوردارای تاییدیه از شرکت بازرسی GL آلماندارای تاییدیه از شرکت بازرسی فنی تکین کو(زیرگروه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)


مسئولیت شرکت

ارائه محصولات ایمنی گاز برای بالارفتن ایمنی زندگی و به حداقل رساندن اتفاقات ناگوار در صنعت گاز.

چشم انداز شرکت

اضافه کردن محصولات جدید با همان کیفیت مورد تایید جهانی به سبد کالایی تکین گــاز

محصولات ما تمام مجوز ها واستاندارد های مورد تایید را دارد

external
external
external
external
external
external